PROJEKT: ZATRZYMAJMY MŁODYCH, AMBITNYCH I ZDOLNYCH LUDZI NA PODKARPACIU

Cele:
1. Uświadomienie młodym ludziom możliwości kształcenia oraz znalezienia pracy na Podkarpaciu zgodnie z ich zainteresowaniami, ambicjami, zdolnościami oraz potrzebami.
2. Podniesienie poziomu wiedzy uczniów na temat atrakcyjności naszego regionu, bogatej tradycji i różnorodności kulturowej.
3. Przedstawienie bogatej infrastruktury Rzeszowa i jego okolic związanej z wygodnym mieszkaniem, możliwościami korzystania z publicznych usług w zakresie ochrony zdrowia i wychowania dzieci.
4. Wspieranie młodych talentów.
5. Identyfikowanie młodzieży z regionem.
6. Zapoznanie uczniów z intensywnym rozwojem przedsiębiorczości i innowacyjnością technologiczną przemysłu w Rzeszowie i okolicach.
7. Przekonanie uczniów do wizerunku województwa podkarpackiego jako nowoczesnego i rozwiniętego regionu, atrakcyjnego dla inwestorów krajowych i zagranicznych, a także dla nich samych.

Formy realizacji:
1. Zaprojektowanie logo i hasła projektu. (wyłonienie najlepszych pomysłów na drodze konkursu wśród uczniów naszej szkoły).
2. Umieszczenie inicjatywy projektu na szkolnej stronie internetowej, systematyczne jej aktualizowanie oraz zbieranie opinii na ten temat.
3. Spotkania z głównym architektem Rzeszowa, zapoznanie uczniów z projektem rozwoju budownictwa mieszkaniowego (osiedli mieszkaniowych, infrastruktury drogowej i komunikacyjnej).
4. Spotkanie z prezydentem Rzeszowa (lub jego przedstawicielami) na temat planów rozwoju miasta.
5. Zaangażowanie pracowników administracji miejskiej i wojewódzkiej w realizację zadań projektu.
6. Spotkania z rektorami wyższych uczelni (lub ich przedstawicielami) - zaprezentowanie przez nich osiągnięć naukowych i możliwości badawczo-rozwojowej rzeszowskich szkół wyższych.
7. Spotkania z politykami reprezentującymi Podkarpacie w Sejmie lub w Senacie.
8. Spotkania z byłymi absolwentami naszej szkoły (począwszy od rocznika 1990), którzy studiowali lub pracowali w Polsce lub za granicą i powrócili na Podkarpacie- utrzymywanie kontaktu z nimi.
9. Spotkania z ludźmi biznesu, którym udało się osiągnąć sukces zawodowy, polityczny, społeczno-finansowy i tworzą miejsca pracy na Podkarpaciu.
10. Wyjście do zakładów pracy typu WSK, Millenium Hall, Zelmer, Strefa ekonomiczna przy lotnisku (MTU, Borg Warner).
11. Wykłady i pokazy multimedialne na temat projektu.
12. Uczestnictwo w targach naukowych na Podpromiu.
13. Promocja inicjatywy projektu w TV, gazetach regionalnych, radiu.

Wspieraj szkolną bibliotekę,
zapełnij regały nowymi książkami


Potrzebujesz podręcznika czy interesującej książki? - zrób zakupy na
www.gandalf.com.pl

i przekaż na konto naszej biblioteki punkty, które wymienimy na książki.


Copyright © Gimnazjum nr 9
Projekt i wykonanie: Elżbieta Chmiel