PAH w naszej szkole

W kwietniu 2013 r. przystąpiliśmy do realizacji projektu „Aktywne szkoły na rzecz globalnej odpowiedzialności”. Celem działań jest zwiększenie wiedzy młodzieży szkolnej z zakresu globalnych współzależności praw człowieka ujętych w kontekście zrównoważonego rozwoju oraz kształtowanie odpowiedzialnych globalnie postaw obywatelskich.

Projekt przeznaczony jest dla 30 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego. Objęty jest patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i realizowany w partnerstwie z niemiecką organizacją arche noVa z Drezna i polskim Ośrodkiem Rozwoju Edukacji. Projekt jest również współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu z nowymi krajami członkowskimi UE.

Nasze działania w projekcie:
• Uczestnictwo nauczycieli i uczniów w trzydniowych szkoleniach regionalnych (październik 2013 i luty 2014).
• Przeprowadzenie działań i akcji dotyczących tematyki dostępu i braku wody, żywności, edukacji i tematyki pomocy humanitarnej (pierwszy semestr 2013/2014).
• Obchody Tygodnia Edukacji Globalnej (18-22 listopada 2013).
• Zbiórka pieniędzy dla ofiar katastrofy na Filipinach i przekazanie środków finansowych na specjalne konto PAH.
• Udział nauczycieli w międzynarodowym seminarium pogłębiającym wiedzę i umożliwiającym wymianę doświadczeń z realizacji działań edukacji globalnej (styczeń 2014).
• Aktywny udział młodzieży organizowaniu akcji szkolnych dotyczących pomocy humanitarnej (drugi semestr 2013/2014) oraz uczestnictwo w warsztatach z trenerami PAH (czerwiec 2014).
• Zorganizowanie obchodów Światowego Dnia Wody - 21 marca 2014.
• Zorganizowanie cyklu zajęć pod znakiem Fairtrade w związku ze Światowym Dniem Sprawiedliwego Handlu (5-9 maja 2014).
• Sprzedaż gadżetów PAH jako wsparcie akcji „Studnia dla Południa” (maj- czerwiec 2014).

Projekt przewiduje także opublikowanie wielu materiałów edukacyjnych dla nauczycieli, kursu e-learningowego, czasopism i gry online dla młodzieży.

Wspieraj szkolną bibliotekę,
zapełnij regały nowymi książkami


Potrzebujesz podręcznika czy interesującej książki? - zrób zakupy na
www.gandalf.com.pl

i przekaż na konto naszej biblioteki punkty, które wymienimy na książki.


Copyright © Gimnazjum nr 9
Projekt i wykonanie: Elżbieta Chmiel