O szkole


Mapka

Gimnazjum nr 9 z Odziałami Dwujęzycznymi w Rzeszowie realizuje swoje zadania dydaktyczne w dobrze wyposażonych pracowniach (m.in. sprzęt audiowizualny, projektory multimedialne, tablice interaktywne). Posiadamy dwie pracownie informatyczne ze stałym dostępem do Internetu, gabinet higieny szkolnej, gabinet stomatologiczny, bibliotekę z czytelnią wyposażoną w komputery z dostępem do Internetu, siłownię, kryty kort tenisowy. Dysponujemy również barkiem, gdzie uczniowie mogą spożyć smaczne ciepłe posiłki.

Wszyscy nauczyciele posiadają kwalifikacje do nauczania poszczególnych przedmiotów. Nowoczesne formy kształcenia stosowane przez nauczycieli stwarzają uczniom niekonwencjonalne warunki zdobywania wiedzy i dają możliwość udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

Młodzież gimnazjum uczy się języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i hiszpańskiego. Nasza szkoła zapewnia uczniom wszechstronny rozwój, zarówno fizyczny, jak i intelektualny. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w wielu organizacjach i kołach zainteresowań.

Od wielu lat Gimnazjum nr 9 bierze udział w międzynarodowych projektach (zobacz szczegóły).

Celem międzynarodowej współpracy jest:

  • rozwój edukacji europejskiej w szkole
  • poznanie innych systemów edukacyjnych ich dobrych i złych stron
  • zdobycie nowych źródeł wiedzy
  • promocja współpracy międzynarodowej między szkołami
  • możliwość wykorzystania w praktyce znajomości języków.

Uczniowie naszej szkoły realizując te projekty mają możliwość uczestniczyć w międzynarodowych warsztatach wielokulturowych przygotowanych dla młodzieży Francji, Niemiec, Słowacji, Hiszpanii i Polski.

Od kilku lat trwa wymiana uczniowska między Gimnazjum nr 9 a szkołami z różnych krajów Europy (zobacz kalendarium wymian). W ubiegłych latach prowadziliśmy m.in. wymianę ze szkołami:

  • College de Clemenceau w Tulle (Francja),
  • I.E.S. Virgen de las Nieves w La Palma (Hiszpania),
  • Zakladna Skola z Koszyc (Słowacja),
  • Zakladna Skola z Pragi (Czechy),
  • 2o Primary Korydallos w Atenach (Grecja).

W czasie wyjazdów młodzież doskonali umiejętności językowe, bierze udział we wspólnych lekcjach poznając historię, kulturę i walory odwiedzanego kraju, a także zwiedza najbardziej znane zabytki.

W czasie ferii rokrocznie organizowane są zimowe obozy narciarsko-snowboardowe m.in. na Słowacji. Młodzież może korzystać ze sprzętu, w który wyposażona jest szkoła.W czasie wakacji organizowane są obozy wędrowne oraz obozy windsurfingowe. Deski windsurfingowe wraz z osprzętem żeglarskim również są w posiadaniu szkoły. Młodzież może korzystać z siłowni oraz krytego kortu do tenisa ziemnego i boiska z tartanową nawierzchnią.

Nasi uczniowie redagują gazetkę szkolną "Prymusik", prowadzą kronikę, organizują imprezy rozrywkowe z okazji otrzęsin, andrzejek, Dnia Sportu i inne. Organizują lub chętnie włączają się w różnorodne akcje ekologiczne i charytatywne. Uczestniczą również w spektaklach teatralnych i seansach filmowych oraz w spotkaniach z ludźmi kultury.

Niekonwencjonalny wystrój szkoły oraz wyposażenie pracowni przedmiotowych tworzą swoisty klimat i dobre warunki do nauki.

Wspieraj szkolną bibliotekę,
zapełnij regały nowymi książkami


Potrzebujesz podręcznika czy interesującej książki? - zrób zakupy na
www.gandalf.com.pl

i przekaż na konto naszej biblioteki punkty, które wymienimy na książki.


Copyright © Gimnazjum nr 9
Projekt i wykonanie: Elżbieta Chmiel