Nauczanie dwujęzyczne w Gimnazjum nr 9 w Rzeszowie

INFORMACJE OGÓLNE

Nauczanie dwujęzyczne prowadzone jest w Polsce od roku szkolnego 1991/1992. Początkowo klasy dwujęzyczne tworzono w liceach ogólnokształcących, dopiero później objęło ono gimnazja oraz szkoły podstawowe.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oddział dwujęzyczny to taki, w którym nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: polskim oraz obcym nowożytnym, będącym drugim językiem nauczania, przy czym w dwóch językach prowadzone są co najmniej dwa zajęcia edukacyjne, z wyjątkiem zajęć obejmujących język polski, część historii dotyczącą dziejów Polski i część geografii dotyczącą Polski, w tym co najmniej jedne zajęcia edukacyjne wybrane spośród zajęć obejmujących: biologię, chemię, fizykę, część geografii odnoszącą się do geografii ogólnej, część historii odnoszącą się do historii powszechnej i matematykę.

Nauczanie dwujęzyczne realizuje nauczyciel przedmiotu, który posługuje się językiem obcym na poziomie co najmniej B2 lub nauczyciel języka obcego, który uzyskał dodatkowe kwalifikacje do nauczania przedmiotu niejęzykowego.

NAUCZANIE DWUJĘZYCZNE W NASZEJ SZKOLE

W Gimnazjum nr 9 nauczanie dwujęzyczne rozpoczęliśmy w roku szkolnym 2009/2010. Pionierem była klasa z językiem francuskim. W roku szkolnym 2011/2012 powstał oddział z językiem hiszpańskim, a w roku szkolnym 2013/2014 zostały utworzone dwie klasy z językiem angielskim.

W klasach dwujęzycznych naszego gimnazjum wprowadzane są elementy języka obcego na przedmiotach niejęzykowych. Zajęcia tylko częściowo prowadzone są w języku obcym, ponieważ zdajemy sobie sprawę z tego, że czasami pewne zagadnienia trudno jest zrozumieć, nawet jeśli przyswajane są w języku ojczystym, zwłaszcza że egzamin gimnazjalny w części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej zdajemy w języku polskim, a nie obcym.

Uczniowie dwujęzycznych klas pierwszych (z francuskim oraz hiszpańskim) poznają języki od podstaw. W klasie pierwszej jest pięć godzin języka francuskiego lub hiszpańskiego, w drugiej i trzeciej po cztery. Język angielski w tych klasach jest nauczany w wymiarze trzech godzin tygodniowo. Zajęcia prowadzone są z podziałem na grupy. Nauczanie dwujęzyczne w klasach, które uczą się języka od podstaw, zaczyna się w klasie drugiej. W klasie pierwszej wprowadzane są jedynie drobne elementy języka obcego na przedmiotach niejęzykowych. W klasach francuskich są to: geografia oraz zajęcia artystyczne, a w klasach hiszpańskich: wos, geografia oraz chemia.

W klasie dwujęzycznej z językiem angielskim, uczniowie klas pierwszych kontynuują naukę tegoż języka, zatem nauczanie dwujęzyczne w tych klasach zaczyna się już od klasy pierwszej. Jako drugi język uczniowie wybierają hiszpański lub niemiecki. Aby móc dostać się do klasy dwujęzycznej z językiem angielskim, w maju przeprowadzany jest test sprawdzający wiedzę z tego przedmiotu. Język angielski wprowadzany jest podczas zajęć z fizyki i matematyki.

Pomyśl o wakacjach już dziś!

Oto nasza propozycja:


[Zobacz szczegóły]

Wpadnij do naszej biblioteki
po nowości!


Oto niektóre z nich:

Wspieraj szkolną bibliotekę,
zapełnij regały nowymi książkami


Potrzebujesz podręcznika czy interesującej książki? - zrób zakupy na
www.gandalf.com.pl

i przekaż na konto naszej biblioteki punkty, które wymienimy na książki.


Copyright © Gimnazjum nr 9
Projekt i wykonanie: Elżbieta Chmiel