Kadra pedagogiczna

Dyrektor szkoły:
Profesor Oświaty mgr Marian Pietryka

Wicedyrektor:
mgr Melinda Tęcza

Język polski
mgr Alina Dłuska
mgr Andrzej Kluz
mgr Bożena Olszewska
mgr Renata Niemczyk
mgr Piotr Durak
Matematyka
mgr Jadwiga Amano
mgr Marek Pondel
mgr Marta Socha
mgr Marta Świętoń
mgr Agnieszka Zagocka - Zboril
Historia
mgr Stanisław Feret
mgr Witold Raczek
mgr Sławomir Tomaka
Biologia
mgr Adrianna Chmiel
mgr Dorota Kudyba
Fizyka
mgr Jerzy Pięciak
mgr Marta Świętoń
Chemia
mgr Adrianna Chmiel
mgr Elżbieta Wróbel - Łukasiak
mgr Joanna Sowa
Geografia
mgr Tomasz Pabisz
mgr Monika Marut
mgr Witold Raczek
Zajęcia techniczne
mgr inż. Izabela Dybowska
mgr Sławomir Fugas
Informatyka
mgr Elżbieta Chmiel
mgr inż. Izabela Dybowska
mgr Sławomir Fugas
Język angielski
mgr Agnieszka Mnich
mgr Katarzyna Jakubowska - Gugała
mgr Agata Stachowicz
mgr Kazimierz Zięba
mgr Damian Basaj
mgr Magdalena Tutak-Bik
mgr Magdalena Rewers
mgr Monika Kujałowicz
mgr Marek Piliński
mgr Wacław Myśliwiec
mgr Ewa Tańcula-Nawrot
Język niemiecki
mgr Agnieszka Rzemińska
mgr Melinda Tęcza
Język francuski
mgr Monika Marut
mgr Marzena Motyka - Malecka
mgr Magdalena Jastrzębska
Język hiszpański
mgr Carolina López Martínez
mgr Anna Bielak - Majkut
Wychowanie fizyczne
mgr Janusz Kozicki
mgr Magdalena Kowal
mgr Jolanta Musiał
mgr Bogusław Szczypta
mgr Izabela Zamorska
mgr Jan Zboril
mgr Joanna Wiśniewska
mgr Michał Chara
Plastyka
mgr Wacław Myśliwiec
Muzyka
mgr Marcin Sopel
Zajęcia artystyczne
mgr Wacław Myśliwiec
Wiedza o społeczeństwie
mgr Sławomir Tomaka
mgr Marek Piliński
Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Stanisław Feret
mgr Michał Chara
Wychowanie do życia w rodzinie
mgr Stanisław Feret
mgr Sławomir Tomaka
mgr Agnieszka Rzemińska
Religia
mgr Anna Dec
mgr Elżbieta Grzegorczyk - s. Agnia
ks. mgr Tomasz Kołodziej
Biblioteka
mgr Barbara Borek
mgr Elżbieta Chmiel
Pedagog
mgr Barbara Król

Sekretariat
Aneta Nowak
Ewelina Głód

Księgowość
mgr Marta Gubernat - główna księgowa
Danuta Bieda - księgowa

Wspieraj szkolną bibliotekę,
zapełnij regały nowymi książkami


Potrzebujesz podręcznika czy interesującej książki? - zrób zakupy na
www.gandalf.com.pl

i przekaż na konto naszej biblioteki punkty, które wymienimy na książki.


Copyright © Gimnazjum nr 9
Projekt i wykonanie: Elżbieta Chmiel